על נופים בשירים ובציורים , וגם על מילים וצבעים שמעבירים תחושות נסיעה קצרה בישראל מצפון לדרום וממזרח למערב תגלה למטיילים נופים שונים ומג וּ ונים : עמקים פּוֹ ריים , מדבריות , הרים גבוהים וחוף ים . המגוון הזה בא לידי ביטוי בשירים ובציורים שנכתבו וצוירו בארץ . . 1 בעמוד הבא תמצאו שני ציורים שציירו ציירות ישראליות על נופים בישראל : "שמשיות על שפת ה כּ נרת" מאת צי וֹ נה תג'ר ו"נוף מדברי" מאת יה וּ דית ילין-גינת . ה בּ יטו בהם . א . תארו מה אתם רואים בכל אחד מהציורים . ב . איזה צבע שולט בכל ציור ? ג . דמיינו שהציורים האלה יכולים להשמיע קולות . איל וּ קולות עולים מכל ציור ? האם הקולות דומים בשני הציורים ? הסבירו . שיר על מדבר האם ראיתם פעם גמל בטבע ? אם כן , נראה שראיתם אותו בנגב . בישראל רואים גמלים כמעט רק בנגב . לפני כ-90 שנה היה אפשר לראות גמלים בּ מ וֹ שבות ובערים שנבנו בארץ . הגמלים העבירו מ שׂ אות ממקום למקום , למשל שׂ קי חול לבניין , ארגזי פרי הדר וסחורות אחרות . ביצירות אמנות מן התקופה ההיא אפשר לראות גמלים הולכים בשיירה , צועדים לאט בזה אחר זה , צוואריהם נטויים קדימה . שירי זמר לא מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית