. 1 קראו את הטקסט שלפניכם . " ה וֹ ד ר וֹ ממ וּ תכם , הוד מעלתכם , חברים נכבדים של ועדת פּ רס נ וֹבּ ל , אחים ואחיות יקרים . היום הוא יום של אושר גדול , וזהו כבוד גדול שהוועדה בחרה בי לקבל את פרס נו בּ ל לשלום . אני רוצה להודות להוריי על האהבה שלהם . תודה לאבי על שלא קיצץ את כנפיי ואפשר לי לעוף . תודה לאמי שלימדה אותי להיות סבלנית ותמיד לומר את האמת . ותודה לכל מוריי הנפלאים שלימדו אותי תמיד להאמין בעצמי . אני גאה בכך שאני ה פּ קיסטנית הראשונה , והאדם הצעיר ביותר שמקבל את הפרס הזה . " . 2 שיחה בכיתה מהו לפי דעתכם הטקסט הזה , לפי מה החלטתם ? . 3 קראו את המשך הטקסט . " אחים יקרים ואחיות יקרות , אני שמחה שכולנו כאן יחד , נלחמים למען מטרה משותפת . הפרס הזה הוא לא רק עבורי . הוא עבור כל הילדים שרוצים חינוך . הוא עבור הילדים המפוחדים שרוצים שלום . הוא עבור הילדים חסרי הקול , שלא מקשיבים להם , שרוצים שינוי . אני כאן כדי להילחם על הזכויות שלהם ולדבר בּ שמם . [ ... ] אחים יקרים ואחיות יקרות , במדינות רבות בעולם אנו רואים קדמה ושגש וּ ג , אבל במדינות רבות אחרות , מיליוני אנשים עדיין סובלים מאותן...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית