| אורית אילן בשנת 2014 זכתה מלאלה יוספזאי , נערה בת שבע-עשרה מפקיסטן , בפרס נובל לשלום . הפרס הבין לאומי החשוב הזה מוענק לאנשים המקדישים את חייהם לפעילות למען השלום , ונאבקים למען זכויותיהם של החלשים בחברה . מלאלה היא האדם הצעיר ביותר שזכה בפרס הזה , וזכייתה ריגשה מיליוני אנשים בכל רחבי העולם . מלאלה י וּ ספזאי נולדה בעמק סוואט , אזור כּ פרי במדינת פּ קיסטן שליד הודו , והתגוררה שם רוב חייה . בחברה שבה גדלה מלאלה , מעמדן של הנשים הוא נח וּ ת מזה של הגברים : לידה של בת נחשבת למאורע עצוב , ורבים חושבים שילדות ונשים אינן צריכות לר כּ וש הש כּ לה , ואפילו אינן צריכות לדעת קר וֹ א וּ כת וֹ ב . אולם למזלה של מלאלה , היא גדלה במשפחה אחרת . הוריה עודדו אותה ללמוד , לר כּ וש השכלה , ולהאמין בעצמה וביכולות שלה . מלאלה אהבה מאוד ללמוד , וחלמה להיות ממציאה או פּ וליטיקאית . שנות חייה הראשונות בעמק הסוואט היו מאושרות וּ מלאות שמחה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית