על ילדה אחת אמיצה שנלחמה על זכויותיה , וגם על שילוב של ציטוטים בטקסט . 1 מה פּ ירוש המילה "זכות " ? למה מתכוונים כשאומרים " זכותי ל ? " ... . 2 לפניכם הצהרת זכויות הילד בישראל . קראו אותה . . 3 א . למה צריך לדעתכם הצהרה על זכויות הילד ? ב . האם תוכלו לתת דוגמאות למקרים שבהם זכויות כאלו נשללות מילדים , או שמבוגרים חושבים שהן לא מגיעות להם ? . 4 אילו הייתם צריכים לקצר את ההצהרה לחמישה סעיפים – באילו סעיפים הייתם בוחרים ? . 5 בחרו מתוך חמשת המשפטים שלפניכם את אלו שמתארים איך החלטתם במה לבחור . הוסיפו לכל משפט סעיף מתאים לדוגמה מתוך ההצהרה . א . בחרתי את מה שהכי חשוב בשבילי . לדוגמה ... ב . היו סעיפים שנראו לי דומים , אז ויתרתי על אחד מהם . לדוגמה ... ג . בחרתי את הסעיפים הכי קצרים . לדוגמה ... ד . בחרתי סעיפים שכללו בתוכם סעיפים אחרים . לדוגמה ... ה . ויתרתי על סעיפים שלא כל כך הבנתי . לדוגמה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית