כשאנחנו מדברים עם מישהו , אנחנו מחליפים תפקידים בשיחה . בחלק מהזמן אנחנו מדברים וחבר או חברה מקשיבים , ובחלק מהזמן החבר או החברה מדברים ואנחנו מקשיבים . למעשה אנחנו מחליפים תורות בשיחה . החלפת התורות בשיחה , או שינוי התפקידים בין המשוחחים ( או בין הכותבים זה לזה , ( גורמים לנטיית הפועל בגופים . יש בלשון שלושה גופים : גוף ראשון : מד בּ ר ( וגם מדברת , מדברים , מדברות ) – אני , אנחנו . פעלים לדוגמה בגוף ראשון : חלמנו , אשאל . גוף שני : נוכח ( וגם נוכחת , נוכחים , נוכחות , כלומר : נמצאים במקום ) - אתה , את , אתן . פעלים לדוגמה בגוף שני : מסרת , תפליגי . גוף שלישי : נסתר ( וגם נסתרת , נסתרים , נסתרות , אינו נוכח , אינו משתתף פעיל בשיחה ) – הוא , היא , הם . פעלים לדוגמה בגוף שלישי : סידר , ישאלו . למה הגופים נקראים גוף ראשון , גוף שני גוף שלישי ? מי שתופסים את תור המד בּ ר או המד בּ רת , תופסים תפקיד ראשון בשיחה . מי שמקשיבים להם ופונים אליהם ישירות – תופסים תפקיד שני ; ומי שאינם משתתפים בשיחה , אך מוזכרים בה – תופסים תפקיד שלישי . . 1 העתיקו את טבלת כינויי הגוף הפרודים ( הפרודים – במילה נפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית