| רחל שפיר "בּ לילה הזה" – אמר העבד לא שׁ ה – " צקי מים לקמח ול וּשׁ י העסה . שׂ רפי בּ תנ וּ ר , אל ת שׂ ימי שׁ מרים . הלילה הזה ה וּ א ליל- שׁ מ וּ רים " ! תמהה הא שׁ ה – והאב לה הגיד : "לֹ א ע וֹ ד אעבד בּ לבנים וּ בטיט . שׂ ימי בּ צר וֹ ר את כּ ל החפצים . הלילה הזה אנחנ וּ י וֹ צאים " ! סח לה האב , והילד שׁ מע : " אינני ע וֹ ד עבד , ואת – לֹ א אמה " ! אכל וּ פּ ת דקה ולקח וּ המקל וֹ ת – א בּ א אמר שׁ אס וּ ר לח כּוֹ ת . היה אז אביב , וריח וֹ ת שׁ ל ניסן מלא וּ האויר בּ ב שׂ ם שׁ ל גן . ירח עגל האיר בּשׁ מים . בּ לילה הזה יצא וּ ממצרים . שׁ מרים – חומר שמוסיפים לבצק כדי להתפיח אותו . ליל- שׁ מ וּ רים - לילה ללא שינה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית