היתה יהודה לקדשו הים ראה וינס ההרים רקדו כאילים מה לך הים כי תנוס ההרים תרקדו כאילים מלפני אדון חולי ארץ ההפכי הצור אגם מים בית יעקב מעם לעז : ישראל ממשלותיו : הירדן יסב לאחור : גבעות כבני צאן : הירדן תסב לאחור : גבעות כבני צאן : מלפני אלוה יעקב : חלמיש למעינו מים : . 2 בפסוקים שקראתם מוז כּ רים נסים אחדים שהתורה מספרת עליהם . העתיקו את המשפט המזכיר כל נס : ה' קורע את ים סוף משה מכה בסלע ויוצאים ממנו מים ה' עוצר את זרימת הירדן . 3 שימו לב למבנה של פרק קיד : כל אחת מהש וּ רות בו מחולקת לשני חלקים , ושני החלקים מביעים אותו רעיון במילים דומות . מבנה כזה נקרא " תק בּוֹ לת נרדפת . " למשל : בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לעז . שני חלקי השורה מציינים את יציאת עם ישראל מארץ מצרים . בחרו שתי שורות , והסבירו את ההקבלה בין שני החלקים בכל שורה . . 4 שיחה בכיתה הקשיבו לשיר "בצאת ישראל ממצרים" ושימו לב במיוחד לשורות המתארות את מה שמתחולל בטבע . מה דעתכם , איזו הרגשה יכול השיר לעורר אצל מי ששרים אותו בליל הסדר ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית