. 1 יום אחד , בשעת ארוחת צהרים בדירתו של הדוד שלו , ק וֹ נרד סיפר שעליו לכתוב חיבור על הים הדרומי . קראו את הקטע . " על הים הדר וֹ מי " ? קרא הד וֹ ד , " זה מצער בּ י וֹ תר " . " זה נ וֹ רא " , אמר ק וֹ נרד , "כּ ל אלה שׁ ט וֹ בים בּ ח שׁבּוֹ ן , ק בּ ל וּ את הים הדר וֹ מי . כּ אל וּ אין לנ וּ דמי וֹ ן ! האחרים צריכים לתאר את בּ נית וֹ שׁ ל בּ ית בּ ן אר בּ ע ק וֹ מ וֹ ת . זה כּ מ וּ בן מ שׂ חק ילדים בּ ה שׁ ואה לים הדר וֹ מי . זה מה שׁ ק וֹ רה כּשׁ אתה ט וֹ ב בּ ח שׁבּוֹ ן " . " אמנם אין ל ךָ דמי וֹ ן חביבי " , אמר הד וֹ ד רינגלה וּ ט , " אבל י שׁ ל ךָ א וֹ תי בּ ת וֹ ר ד וֹ ד , וזה ט וֹ ב בּ החלט בּ א וֹ ת הּ מדה . אנחנ וּ נגי שׁ למ וֹ רה שׁ ל ךָ ים שׁ ל מלים על הים הדר וֹ מי . " ) מתוך שלושים וחמישה במאי , תרגם : מיכאל דק , , 2000 עמ' ( 12 . 2 זמן קצר אחר כך הצטרף אל השנים נגר וֹ ק בּ ל וֹ , סוס קרקס שיודע לדבר . הוא הוביל את הדוד ואת אחיינ וֹ לתוך ארון עתיק שעמד במסדרון . מתוך הארון , שלא הייתה לו דופן אחורית , יצאו השלושה למסע אל הים הדרומי . בפרק שלפניכם מגיעים ק וֹ נרד , הד וֹ ד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית