ל וּ איזה פּוֹ גה , שהכול מכנים אותה "פצפונת , " הכירה את אנטון באחד הלילות שבהם עמדה על הגשר עם המטפלת שלה וקי בּ צה נדבות . אנטון עמד בצדו האחר של הגשר ומכר שר וֹ כי נעליים . בניגוד לפצפונת , שהייתה בּ תו היחידה של תעשיין אמיד , אנטון היה באמת עני , ומכר שרוכים ברחוב כדי לפרנס את אמו החולה . שני הילדים נעשו חברים טובים . למה פצפונת קיבצה נדבות בלילות ? על כך תוכלו לקרוא בספר פצפונת ואנטון . . 1 קראו את הפרק . מר בּ רמזר פּ תא וֹ ם ק וֹ לט בּ ימי שׁ שי יצאה פּ צ פּ נת שׁ עה קדם מ בּ ית הספר . המנהל פּוֹ גה ידע על כּךְ ו שׁ לח את הנהג עם המכ וֹ נית שׁ יקח א וֹ ת הּ ה בּ יתה . בּשׁ עה הזאת ע וֹ ד לֹ א היה זק וּ ק למכ וֹ נית , וּפּ צ פּוֹ נת מאד אהבה לנסע בּהּ . הנהג הצדיע ל הּ כּ דר ךְ נהגים כּשׁ יצאה מ פּ תח בּ ית הספר וּ פתח את הדלת . היא רצה לעבר וֹ בּ התלהב וּ ת וה וֹשׁ יטה ל וֹ את ידה . "שׁ ל וֹ ם , מר ה וֹ לק " , היא אמרה . הילד וֹ ת האחר וֹ ת שׂ מח וּ כּ בר , וּ כ שׁבּ א וּ לקחת את פּ צ פּ נת פּוֹ גה בּ מכ וֹ נית , יכל וּ גם כּ מה ילד וֹ ת להצטרף לנסיעה . אבל הי וֹ ם פּ נתה אליהן...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית