ייחודו של יוצר - אריך קסטנר 7 נעים להכיר , אריך קסטנר | טקסט מידע 8 " פצפונת ואנטון" | פרק מספר קריאה 10 " שלושים וחמישה במאי" | קטעים מספר קריאה 16 לראות קולות 21 גשר לעולם שקט - ריאיון עם מתורגמנית לשפת הסימנים רונה מינץ | כתבת ריאיון 22 כללים לאדם השומע שרוצה לתת כבוד לחירש | אתר "הטה אוזן לדממה" | טקסט הוראות 25 סיפורה של ילדה חירשת | עירית מאיר וונדי סנדלר | סיפור 26 שפנים בסלע 28 10 עובדות על בעלי חיים | טקסט מידע 28 יוצאים ממצרים 32 בצאת ישראל ממצרים | פרק מן המקרא 32 בלילה הזה | רחל שפיר | שיר 34 פרק לשון - הפועל - זמנים וגופים 37 הגופים : גוף ראשון , שני ושלישי 39 חילופי גופים בסיפור 41 כינוי גוף פרוד או חבור ? 43 תוספת כינוי גוף פרוד לפעלים בהווה 45 הילד משם 46 הגדר החשמלית , מתוך הספר "תמיד ילווה אותו צל" | יעקב בוצן' | פרק מספר קריאה 46 אחרי המלחמות 52 מה נעשה עם הרובים ? | לאה נאור | שיר 52 שלושה ילדים כותבים על השלום | טקסט טיעון 55 מלאלה - גיבורה צעירה 59 הצהרת זכויות הילד בישראל | טקסט טיעון 59 ילדה אחת , מורה אחת , ספר אחד ועט אחד יכולים לשנות את העולם | אורית אילן | כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית