תקציר מהמדריך למורה נושא הפעילויות : פתרון תרגילי שרשרת שיש בהם פעולות חיבור וחיסור בלבד , ללא סוגריים , לפי ההסכם שתרגילים כאלה פותרים משמאל לימין לפי הסדר 1 כתבו תרגיל לכל בעיה ופתרו . א 19 | תלמידים שחקו בהפסקה בחצר בית הספר . 7 מהתלמידים ששחקו בחצר חזרו לכתה . 5 תלמידים נוספות יצאו לשחק בחצר . כמה תלמידים שחקו לבסוף בחצר ? תרגיל : - + = תשובה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית