גימטרייה 7 חוקי פעולות 23 המספרים עד - 10 , 000 חלק א 51 החוברת מלווה במדריך למורה . אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי איורים : אסתי הס , מירל גולדנברג © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית 2007 - ( מהדורה מתוקנת ( 2010 - צוות - טל' , 6460177-03 פקס 6460872-03 - זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחומר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , לתרגם , וכן אין לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר את החומר ו / או כל חלק שהוא מהחומר הזה . כמו כן אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחומר זה , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת ובכתב מהמו . "ל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית