אנו מודים לאנשים ולמוסדות , אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בקטעים , בשירים , בתמונות ובאיורים . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their materials in this book . קטעים ושירים עמ' : 11 דוד כהן , " בזכות צנצנת דבש , " מפגשים ד , , 1891 הוצאת עם עובד . © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם . עמ' : 11 תקוה שריג ( ליקטה וסיפרה לילדים , ( " אלף-בית פותח שערי שמיים , " הבעל שם טוב בא , תשל"ו . © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד , בני ברק . עמ' : 15 לאה נאור , " אם פתאום , " מקהלה עליזה , , 1898 הוצאת יבנה . © כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . עמ' : 11 חיה שנהב , " כמה איילות , " ארנבת ארנבת מה את חושבת , , 1885 הוצאת שוקן . © כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו . "ם עמ' : 11 רפי מלכה ( רשם , ( "הנמר ונגינת החליל , " מפי : עלם ליג . ' על פי תרת , תרת , סיפורי עם מפי יהודי אתיופיה , , 1881 הוצאת משכל , תל אביב . © כל הזכויות שמורות . עמ' : 91 אורי אורבך , " אם תהיה אולימפיאדה , " ... באיזה שבט אתה , 4552 , ? עמ' © . 1 כל הזכויות שמורות להוצאת ספריי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית