על מעשיות , וגם על כתיבת טיעון מעשייה היא סיפור דמיוני שלעתים קרובות יש בו מעשה קסמים , או התרחשות על-טבעית . בעבר הסיפורים האלה עברו בעל-פה מהורים לילדים , מדור לדור . . 1 קראו את המעשייה וחשבו למה מכונה הדמות בסיפור "אי שׁוֹ . ן"  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית