לפניכם מדרש אגדה בנושא כיבוד אב . מהו מדרש ? המדרש הוא פירוש שכתבו חז"ל לפסוקים בתנ"ך . המדרשים נמסרו בעל פה מדור לדור ואחר כך נכתבו בספרים . יש מדרשי הלכה - הלכות ודינים לחוקים שבתורה ; ויש מדרשי אגדה - דברי אגדה ומשלים הקשורים בדרך כלל לסיפורים שבתנ . "ך . 1 קראו את המדרש שלפניכם . ש ָׁ נה אבימי בנו של רבי אבהו : יש מאכיל את אביו פטומות ויורש גיהנם ויש מטחינו ברחיים ויורש גן-עדן . כיצד מאכיל את אביו פטומות ויורש גיהנם ? מעשה באחד שהיה מאכיל לאביו תרנגולים פטומים . פעם אחת אמר לו אביו : "בני , הללו מנין לך " ? אמר לו : "זקן זקן ! אכל ושתק , שהכלבים אוכלים ושותקים . " נמצא מאכיל את אביו פטומות ויורש גיהנם . כיצד מטחינו ברחיים ויורש גן-עדן ? מעשה באחד שהיה טוחן ברחיים . שלח המלך להביא טוחנים לעבודתו . אמר לו לאביו : "אבא , הכנס וטחן תחתי , ואני אלך לעבודת המלך . אם יגיע לידי בזיון אתבזה אני ולא אתה , ואם לידי מלקות אלקה אני ולא אתה . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית