ערך במילון פירושו כל ההסברים והעניינים המוקדשים למילה אחת . מה מבנה הערך במילון ? המילה המבוארת כתובה באותיות גדולות . על יד המילה מופיע קיצור , הנותן מידע דקדוקי על המילה . ז' פירושו זכר , כלומר – לפנינו שם עצם בזכר . נ' פירושו נקבה – שם עצם בנקבה . ת' פירושו תואר ( שם תואר . ( הפירוש מופיע באותיות קטנות יותר . אם יש פירושים אחדים , ליד כל פירוש יופיע מספר , החל במספר . 1 לאחר ההסברים יופיעו בסוגריים צורות נוספות של המילה , כגון צורת הרבים . אם המילה קיימת בניבים שונים , בסוף הערך המילוני יופיעו ניבים שבהם משולבת המילה . הניבים מסודרים בסדר הא"ב , לפי המילה הראשונה שלהם . הערך המילוני מציין שהערך המילוני הוא פועל הערך המילוני מציין שהערך המילוני הוא שם עצם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית