אחרי 40 שנה במדבר , כשבני ישראל עמדו להיכנס לארץ ישראל , אמר הקב"ה למשה : " וכי תבאו אל-הארץ ונטעתם כל-עץ מאכל . " ( ויקרא יט , כג ) חז"ל פירשו את דברי הקב"ה במדרשיהם . . 1 קראו את המדרש שלפניכם . תרנגלת זו כשאפרוחיה דקים היא מכנסתם ונותנתם תחת כנפיה ומחממת אותם ועודרת לפניהם , וכשהם גדלים –אם אחד מהם מבקש לבוא אצלה היא מנקרת לו בראשו ואומרת לו : לך עדור באשפתך . כך כשהיו ישראל במדבר ארבעים שנה היה המן יורד והבאר עולה להם והשלו מצוי להם , וענני כבוד מקיפים אותם ועמוד-ענן מסיע לפניהם . כיון שנכנסו ישראל לארץ אמר להם משה : כל אחד ואחד מכם יטען מכושו ויצא ויטע לו נטיעות . ( מתוך ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי , ספר האגדה , עמ' עה , על-פי ויקרא רבה כח ) מ כּוֹ ש - כלי עבודה חקלאי הדומה למעדר . . 2 א . מה חז"ל מספרים על היחס של התרנגולת לאפרוחיה הקטנים ? ב . מתי התרנגולת משנה את התנהגותה ? מדוע ? ג . מה לדעתכם התרנגולת מנסה לעשות כשהיא משנה את יחסה לאפרוחים הבוגרים ? האם התנהגותה נכונה בעיניכם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית