על שמחת האנשים ושמחת העצים בט"ו בשבט , וגם על מילים מאנישות ביום החמשה-עשר בחודש שבט אנו מציינים את ט"ו בשבט שהוא " ראש השנה לאילנות . " על פי חז"ל יום זה הוא התחלת שנה חדשה לפירות האילן . לפי יום זה קובעים את מניין ( מספר ) שנות הפרי , הנדרש כדי לקיים מצוות שונות הקשורות לאילן . נהוג לאכול ביום זה משבעת המינים שנמנים עם גידולי ארץ ישראל , ויש הנוהגים לערוך בו 'סדר ליל ט"ו בשבט . '  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית