על הכוח של ילדים לשנות דברים , וגם על כתיבת מכתב רשמי . 1 שיחה בכיתה האם , לדעתכם , לילדים יש כוח לשנות דברים בסביבתם הקרובה או אפילו בעולם ? הסבירו והביאו דוגמאות . . 2 קראו את ה כּ תבה שלפניכם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית