על החוכמה שמביאות השנים , וגם על מאפיינים של מעשיות וסיפורי עם . 1 שיחה בכיתה לפניכם פתגמים המעידים על היחס של היהדות לזקן . " המכבד את הזקן כאילו כבד את הקדוש ברוך הוא" ( אלפא ביתא דבן סירא ) " מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" ( ויקרא יט , לב ) א . ספרו על מקרים שבהם הייתם עדים למתן כבוד לאנשים מבוגרים . ב . מדוע "מפני שׂ יבה תק וּ ם והדרת פני זקן" היא מצוות עשה ? התוכלו לספר על מקרים בהם קיימתם את המצווה ? . 2 קראו בסיפור שלפניכם על בּ נו האמיץ של זקן חכם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית