לפניכם משפטים ממודעות פרסומת אחדות . שימו לב להבדל בין המודעות הכתובות מימין לבין המודעות הכתובות משמאל : א . אנחנו נותנים ללקוחות שלנו לקוחותינו תמיד מרוצים רק את הטוב ביותר ב . בניתי את הבית שלי בניתי את ביתי בפסגת החלומות בחברה משפחתית ג . ההצלחה שלך – ההשקעה שלנו הצלחתך – הצלחתנו ד . לילד שלך מגיע הטוב ביותר קנה לילדך מוצר איכותי . 1 בכל זוג מודעות ( מימין ומשמאל ) יש שם עצם משותף ( השמות מודגשים . ( העתיקו זה בצד זה את שמות העצם החוזרים ואת תוספת הנטייה שלהם כפי שהיא מופיעה במודעה . לדוגמה : לילד שלך / לילדך . . 2 חלקו את שמות העצם החוזרים לשתי קבוצות . לפי מה חילקתם ? תוספות הנטייה ( המוספיות ) מהסוג שמצאנו בשמות העצם במודעות הפרסומת , כגון הלקוחות שלנו / לקוחותינו , נקראות כינויי קניין או כינויי שייכות . . 3 לפניכם שמות העצם המופיעים בנטיית כינויי הקניין במודעות שהבאנו לעיל . ציינו למי שייך הדבר , מיהו בעל הקניין – אני , את , אנחנו וכדומה . השלימו לפי הדוגמה : מיהו בעל הקניין ? הלקוחות שלנו לקוחותינו אנחנו הבית שלי ביתי ההצלחה שלך הצלחתך הצלחתנו ההשקעה שלנו הילד שלך ילדך . 4 לפנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית