שם העצם 'עיניים' – כמה עיניים הוא מציין ? שם העצם 'ידיים' – כמה ידיים הוא מציין ? אם נאמר " העיניים שלו עצומות , " הכוונה לשתי עיניו , אך אם נאמר " כל העיניים בקהל נשואות אל הנואם" – הכוונה ללשון רבים , ליותר משניים . שמות איברי הגוף , שרובם כידוע זוגי , מסתיימים כמעט כולם בסופית ים . כך גם שמות עצם אחרים , המציינים מערכת של שניים : גר בּ ים , נעלים , מגפים . אבל הסופית ים יכולה לציין גם יותר משניים , כלומר כסופית רבים של שם עצם בזכר או בנקבה : רגל אחת > שתי רגלים > שש רגלים ברך אחת > שתי בר כּ ים > ארבע בר כּ ים מגף אחד > שני מגפים > שמונה מגפים התבוננו בשתי קבוצות שמות העצם בסופית ים , וענו על השאלות : א . אחד / אחת יד עין שפה שנים ( זוגי ) ידים עינים שׂ פתים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית