. 1 קראו את הטקסט . פוחת והולך או מוסיף והולך ? הלל ושמאי חיו בסוף התקופה של בית המקדש השני , לפני כ-2000 שנה . הלל היה נשיא הסנהדרין , ושמאי היה אב בית הדין . תלמידיהם של הלל ושמאי נחלקו לשני מחנות – בית הלל ובית שמאי , והמחנות האלה היו יד וּ עים במחלוקות ביניהם , כלומר באי הסכמה לגבי הלכ וֹ ת ומנהגים בנושאים שונים . למרות חוסר ההסכמה נשמרו היחסים הטובים בין בית הלל לבית שמאי , והמחלוקת ביניהם שימשה דוגמה למחלוקת ראויה , כלומר למחלוקת שבה אפשר להתנגד לעמדתו של האחר , אך גם לחיות עמו בשלום . כפי שנאמר במשנה : " כל מחלקת שהיא לשם ש ָׁ מים , סופה להתקים , ושאינה לשם שמים , אין סופה להתקים . איזו היא מחלקת שהיא לשם ש ָׁ מים , זו מחלקת הלל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית