| נ וּ רית זרחי הר וּ ח בּ ח וּ צ וֹ ת העיר וּ ב כּכּ ר שׁ ט , וכל עצי החר שׁ כּ בר ע שׂוּ שׁבּ ת . בּ מדר וֹ נ וֹ ת ר וֹ עד הע שׂ ב , לא יכל לחדל ואת פּ סיע וֹ ת הקיץ העלים הח וֹ ל . הצ פּוֹ רים ר וֹ ג שׁוֹ ת : " הקיץ ה שׁ תנה " , ע וֹ זב וֹ ת בּ לי להמתין להתראה שׁ ניה , וּ בחצר נ וֹ תר וּ רק שׁ ני דר וֹ רים ות וֹ ר , כּ מ וֹ סימן בּ ספר : "קיץ , זכר לחזר " ! . 2 שיחה בכיתה המילה "קיץ" מופיעה בשיר שלוש פעמים ; המילה "רוח" מופיעה בו רק פעם אחת . מה דעתכם , האם זהו שיר על הקיץ ? על הרוח ? על משהו אחר ? . 3 א . המילה "רוח" מופיעה בשיר רק פעם אחת , אבל על הנ וֹ כח וּ ת שלה מעידים דברים אחרים , למשל העשב . כיצד ? ב . נורית זרחי כותבת : " ואת פּ סיע וֹ ת הקיץ העלים הח וֹ . ל"  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית