בפרק הזה קראתם את תולדות חייו של הרב משה צבי נריה . כעת אתם מתבקשים לחשוב על אדם מבוגר הקרוב לכם ( סבתא , סבא , דוד או דודה , שכן או שכנה , ידיד משפחה , קרוב משפחה , ( שמעניין אתכם לשמוע את סיפור חייו ולכתוב אותו אחר כך בצורה של תולדות חיים . עבדו לפי חמשת השלבים שלפניכם . . 1 בּ חרו את המרואיין המתאים לכם וקבעו אתו פגישה . . 2 הכינו שאלות כבסיס לריאיון : מתי נולדת ? איפה נולדת ? מה אתה יכול לספר על מקום הולדתך ? בּ מה התעניינת במיוחד בילדותך ? אילו אירועים חשובים התרחשו בילדותך וכיצד השפיעו על חייך ? מהם האירועים החשובים בחייך ? אפשר להוסיף שאלות אחרות , כמו : מה חשוב לך שאנשים ידעו עליך ? מה אתה רוצה לעשות בעתיד ? . 3 בזמן הריאיון : כדי שתולדות החיים יהיו מעניינים , כדאי לבקש הסברים ודוגמאות רבות ככל האפשר ולשאול שאלות נוספות בהתאם לסיפורים שיספרו המרואיינים , למשל : מה את זוכרת מהמקום שנולדת בו ? למה החלטת לעשות כך וכך ? באיזה אופן השפיעה החלטה זו על חייך ? . 4 לאחר הריאיון : המידע על האדם שבחרתם מאורגן בצורה של שאלות ותשובות . כעת יש לכתוב אותו כטקסט שמספר באופן מעניין את תולדות הח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית