. 1 פּ ירושו של הצירוף "תולדות חיים" הוא סיפור חייו של אדם . כשקוראים קטע מידע המסכם את תולדות חייהם של איש או אישה , אפשר למצוא בו תשובות לשאלות כמו אלה : מתי נולדו או באילו שנים חיו ? איפה נולדו ואיפה חיו ? באיזה תחום התעניינו במיוחד ? אילו אירועים שקרו להם בילד וּ ת השפיעו על חייהם ? מה היו האירועים החשובים בחייהם ? בזכות מה התפרסמו ? חזרו אל תולדות החיים של הרב נריה , מצאו תשובות לארבע מן השאלות האלה לפחות , וכתבו אותן . . 2 בטקסטים המתארים תולדות חיים מצויים בדרך כלל ביטויי הזמן : לפני אחרי לפני ש ... אחרי ש ... באותו זמן כאשר כש ... ביטויי הזמן מקשרים בין העובדות ומסדרים אותן לפי הסדר שבו קרו הדברים . כשהדברים קרו בזה אחר זה משתמשים בביטויי הזמן : לפני אחרי לפני ש ... אחרי ש ... וכדומה . כשהדברים קורים באותו הזמן משתמשים בביטויי הזמן : באותו זמן במהלך במקביל כאשר או כּ ש ... וכדומה . לפניכם משפטים המתארים את חייו של הרב נריה . השלימו בכל משפט את ביטוי הזמן המתאים לו על פי הקטע שקראתם : כש ..., כאשר , עם , במקביל , לאחר ש ..., תחילה , אחרי , במהלך , בעקבותיה . א . בילדותו למד ב"חד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית