שׁ ל תנ וּ ע וֹ ת נער ואני אנצח ואז כּ ה בּ איזה תאר , אני ר וֹ צה שׁ על ד וּ כן המנצחים התזמרת תנגן את "יד אחים . " . 9 האם ניתן להבין מן השיר מה מרגיש הילד ? . 10 א . האזינו לשיר יד אחים באתר "זמרשת . " ב . מדוע לדעתכם יבקש הילד בשיר שהתזמורת תנגן דווקא את יד אחים ? . 11 שיחה בכיתה מה הקשר בין יד אחים לנושא הפרק ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית