הרב משה צבי נריה נולד לפני כ-100 שנה בפולין . אביו היה רב קהילה מ וּכּ ר ונערץ . בילדותו למד ב"חדר , " וכשהגיע לגיל מצ וֹ ות עזב את עיר הולדתו ונסע ללמוד במרחקים , בעיר מינסק ובעיר שׁ קל וֹ ב . הוא היה תלמיד שקדן וחכם שהצליח בלימודיו בישיבה , אולם הוא החליט לעזוב את הישיבה כדי להגשים את חלומו ולעלות לארץ ישראל . כאשר היה בן 17 נודע לו כי יוכל להגשים את חלומו ; בארץ ישראל שלטו אז הטורקים , והרב אברהם יצחק ק וּ ק , שהיה אז הרב הראשי של ארץ ישראל , הצליח לקבל מהממשל הטורקי אשר וֹ ת כניסה לארץ עבור תלמידי ישיבות . הרב נריה כתב מכתב לבנו של הרב קוק – הרב צבי יה וּ דה ק וּ ק . הרב קוק התרשם מאוד מן המכתב המת וּבּ ל בדברי תורה והעניק לרב נריה אשרת כניסה וכרטיס נסיעה . עם עלייתו ארצה החל הרב נריה ללמוד בישיבה של הרב קוק בירושלים , ישיבת מרכז הרב , ובמקביל למד גם הוראה . תורתו של הרב קוק , שעודד את תלמידיו לחשוב על הכלל ולדאוג לעם ישראל , נכנסה לל בּ ו של התלמיד הצעיר : " למדתי שכל אדם מחויב לחשוב על עם ישראל , לדאוג לעם ישראל , לראות את עצמו ערב לעם ישראל , " סיפר הרב נריה אחרי שנים . לאחר שהר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית