על תולדות חייו של הרב משה צבי נריה , וגם על ריאיון וכתיבת תולדות חיים של אדם קרוב . 1 שיחה בכיתה א . האם הצטרפתם השנה לתנועת נוער ? לאיזו ? ב . מה הרגשתם בפגישה הראשונה עם הקבוצה ועם המדריכים והמדריכות ? ג . למה אתם מצפים ? . 2 כדי להכיר את תולדות החיים של הרב צבי נריה , שחיבר את ההמנון של תנועת בני-עקיבא "יד אחים , " קראו את קטע המידע שבעמוד הבא .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית