| חיה שׁ נהב א יּ לה וע וֹ ד א יּ לה ? - שׁתּ י א יּ ל וֹ ת . וע וֹ ד אחת ? - שׁלֹשׁ . אר בּ ע א יּ ל וֹ ת מט פּ ס וֹ ת על ההר והחמי שׁ ית – בּ רא שׁ . שׁשׁ , שׁ בע , שׁ מ וֹ נה א יּ ל וֹ ת הגיע וּ ל שּׂ דה . ת שׁ ע א יּ ל וֹ ת א וֹ כל וֹ ת ע שׂ ב ירק . וע שׂ ר מי ר וֹ אה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית