אפשר לבנות משפט שלם המורכב משם עצם ומפועל בלבד . די בשני מרכיבים אלה כדי להביע רעיון שלם . לדוגמה : 'אחי נרדם ; ' 'החתול יילל ; ' ' העלים נשרו . ' כל אחד ממשפטים אלה הוא משפט שלם . השימוש בפועל ' לנשור' רומז על שמות עצם "המשתתפים" בפעולה – העלים ; השימוש בפועל 'ליילל' רומז על שם משתתף אחר – החתול . לעתים נרצה להרחיב את המשפט ולהוסיף לו שמות עצם : ' החתול יילל בגינה , ' 'העלים נשרו בגלל הרוח , ' וכדומה . . 1 לפניכם פעלים אחדים . בנו מהם משפטים על ידי תוספת שמות עצם מתאימים : נולד היניקה כיבס נשפכו מטפטף נובחים יבשלו הערה : אפשר לבנות משפטים קצרים הבנויים אך ורק מפועל ומשם עצם , ואפשר לבנות משפטים שיש בהם יותר משם עצם אחד . . 2 למתקדמים ולמעוניינים לפניכם משפטים ששילבנו בהם ניבים . מכל ניב השמטנו את אחד משמות העצם המרכיבים אותו . השלימו את השמות מתוך מחסן השמות : א . כדאי לך להקשיב לעצת אמך . היא מבקשת את . ב . המדריך ביקש מהחניכים שיחוו את בעניין הטיול השנתי . ג . כל הלילה לא גרעתי מהתינוק החולה . ד . היא העמידה שהיא ישנה . ה . הבטחתם הרים ו , ואני מקווה שתקיימו . ו . דרוש ב אחיך . ז . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית