| לאה נאור אם פּ תאם הח לּוֹ ן יתנ פּ ץ וה כּ ד ית פּוֹ צץ וי פּ ל העץ ויב וֹ א ע כּ בי שׁ ויט יּ ל על ה כּ בי שׁ וּ פיל יעמד בּ רגל אחת על קצה שׁ ל מ קּ ל . מה אני אע שׂ ה ? כּ ל וּ ם . אני אס תּכּ ל . השיר מתאר פעולות במשפטים קצרים : החלון יתנפץ , הכד יתפוצץ , יפול העץ – חלקן פעולות מוזרות וחלקן יכולות לקרות במציאות . . 2 העתיקו מהשיר משפט המתאר פעולה דמיונית שאינה יכולה לקרות במציאות . . 3 העתיקו מהשיר משפטים אחדים המתארים מקרים היכולים לקרות במציאות . . 4 כתבו מדמיונכם שתי התרחשויות פתאומיות ( ואולי גם מוזרות ) בנוסף לאלה המובאות בשיר . הציגו כל התרחשות במשפט קצר הבנוי משם עצם ומפועל , בדומה למבנה המשפטים בשיר . כל המשפטים בשיר מתארים מישהו או משהו העושה דבר מה , או מישהו שקורה לו משהו . לדוגמה : יבוא עכביש , הכד יתפוצץ , אני אסתכל . כבר למדתם שכדי לתאר פעולה או מקרה או התרחשות צריך להשתמש בפעלים . בשיר שקראנו כל המשפטים מתבססים על פעלים : יתנפץ ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית