על שם עצם ופועל הבונים משפט , על זכר ונקבה וגם על שם המספר . 1 קראו שיר שקורים בו דברים מוזרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית