הפרח של הרקפת כפוף ופונה כלפי מטה , והוא נראה כמו פרח הפוך מפני שׁ האבקנים של הצמח נמצאים מתחת לעלי הכותרת ולא מעליהם . חוקרי הצמחים סוברים שהמבנה המיוחד הזה שומר על גרגרי האבקה , וכך הם לא נרטבים מהגשם ולא מתקלקלים , והצמח יכול להמשיך להתר בּוֹ ת . בחורף פורחים עוד צמחים שיש להם פרחים " הפוכים . " כנראה , גם הם מגינים כך על גרגרי האבקה שלהם . . 5 איזה מן הפירושים של המילה למה מתאים להסבר הזה – " בגלל מה" או "בשביל מה ? " . 6 הצירוף מפני" "ש מחלק את המשפט הראשון בטקסט שקראתם לשני חלקים . באיזה חלק של המשפט מוזכרת העובדה שהפרח של הרקפת כפוף ? איזה חלק של המשפט מסביר למה זה כך ? . 7 בקטע הקצר שלפניכם מ שׁבּ צים צמדי מילים . קראו את הקטע ובחרו את המילה המתאימה מתוך כל אחד מצמדי המילים . כולם רואים שהפרח של הרקפת ( זקוף | כפוף , ( ומכיוון שזוהי תופעה ( מיוחדת | רגילה ) - חוקרי הצמחים מנסים להסביר אותה . ההסבר ( הסיפורי | מדעי ) שלהם לתופעה הוא שכך הפרח שומר על ( העלים | האבקנים ) שלו מפני הגשם . העובדה ( שיש | אין ) פרחים כפופים ו"הפוכים" בעונת ( החורף | הקיץ ) מחזקת את הדעה שלהם . . 8 על ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית