על הסברים מדעיים והסברים דמיוניים שקשורים לצמחים , וגם על ההבדל ביניהם . 1 לפניכם טקסט מידע על החצב . קראו אותו והתבוננו גם בתמונות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית