העצרת שבסיומה נרצח ראש הממשלה יצחק רבין התקיימה בכיכר מלכי ישראל בתל אביב . בכיכר הזו , שבה נמצא בניין עיריית תל אביב , מתקיימים גם היום אירועים המוניים רבים – הפגנות , מופעים , עצרות , חגיגות ועוד . לאחר הרצח ש וּ נה שמה של הכיכר לכיכר רבין , כדי להנציח את זכרו של ראש הממשלה . גם שמותיהם של כמה מקומות אחרים בארץ , כמו כבישים , מרכזים רפואיים ומוסדות ציבור אחרים , ש וּ נ וּ לאחר הרצח ונקראו על שמו של יצחק רבין . . 2 עבודה בקבוצות ( המשך ) א . ס כּ מו את הקטע שקראתם במשפט אחד או שניים , וקראו את מה שכתבתם בפני חברי הקבוצה . ב . בטקסטים שקראתם ובצילום של השלט שקבעה עיריית תל-אביב במקום הרצח מתוארות פעולות המבטאות צער , אבל , ורצון שלא לשכוח את ראש הממשלה ואת הרצח . באילו דרכים ביטאו אנשים פרטיים את רגשותיהם ? אילו פעולות עשו אנשי ציבור ומוסדות ציבוריים ? . 3 שיחה בכיתה בכל שנה מתקיימת בכיכר רבין עצרת לזכרו של רבין . מדוע , לדעתכם , ממשיכים לציין אירוע שאירע לפני כ-20 שנה ? מה רוצים לזכור ולהזכיר ? שלום , חבר ! 41 |  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית