תורתנו הקדושה מתייחסת בחומרה רבה לרצח ואוסרת להרוג כל אדם . הדי בּ ר ( צורת היחיד של ד בּ ר וֹ ת ) " לא תרצח" הוא השישי בעשרת הדברות , והוא גם אחד משבע מצוות בני נוח , שעליהן מצ וּ וים כולם , גם הגויים . הרצח הראשון שהתורה מספרת עליו התרחש במשפחה , בין שני אחים - קין והבל . שני האחים הביאו מנחה ( מתנה ) לה , ' וה' שעה ( קיבל ) למנחת הבל . קין התעצב וכעס . ה' פנה אל קין ואמר לו : " למה חרה לך ולמה נפלו פניך הלוא אם תיטיב , שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ; ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו . " ( בראשית ד , ז ) כלומר : מדוע אתה עצוב ? הרי אתה יכול לבחור לעשות מעשים טובים או לא טובים . עליך לשלוט ברצון שלך ולא לחטוא . תגובתו של קין הייתה : " ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו . " ( בראשית , ד , ח . ( ה' כעס מאוד על קין והעניש אותו : " כי תעבד את-האדמה לא-תסף תת-כחה לך ; נע ונד תהיה בארץ . " ( בראשית ד , יב ) רצח אחר מתואר בתנ"ך בספר מלכים ב ( כה , כב–כה ) - רצח גדליה בן אחיקם . גדליה היה אחד מחשובי ירושלים שחי בתקופת בית המקדש הראשון . מלך בּ בל מינה אותו למושל על שארית העם שנשארה ביהודה לאחר שרוב העם ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית