ביום השמיני מקרא-קדש יהיה לכם והקרבתם אשה לה' עצרת הוא כל-מלאכת עבדה לא תעשו . ( ויקרא כג , לו ) . 1 תארו את הרגשתכם בשמחת תורה . מה גורם לכם להתרגשות בזמן זה ? כיצד נראית שמחת התורה בבית הכנסת שאתם מתפללים ב וֹ? כיצד נראים פני האנשים ומדוע ? מה מחזיקים האנשים ? . 2 חג הסוכות נמשך שבעה ימים , והיום השמיני נקרא " שׁ מיני עצרת , " והוא חג בפני עצמו . מהו החג הזה ? על כך תקראו בקטע המידע שלפניכם . " שמיני עצרת" הוא חג שחל למחרת היום השביעי והאחרון של חג הסוכות . בתורה נקרא החג " שמיני עצרת" מש וּ ם שיום זה עוצר ומסיים את שבעת ימי חג הסוכות . וכך מסביר רש"י את הסיבה לחג : " מש ָׁ ל למלך שזמן את בניו לסעודה לכך וכך ימים , כיון שהגיע זמנם להפטר , אמר : בני , בבקש ָׁ ה מכם עכבו עמי עוד יום , קשה עלי פרידתכם . " ( רש , "י  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית