. 1 קראו את הקטע שלפניכם . " אמרו חכמים 'זה אלי ואנוהו' - התנאה לפניו במצוות : עשה לפניו סכה נאה , לולב נאה , ושופר נאה " ... ( מסכת שבת קל"ג ) כל המצוות צריכות להיעשות בּ נ וֹ י , בּ ה דּוּ ר וּ בתפארת . חכמים למדו זאת מהכתוב בחומש שמות טו , ב : " זה אלי ואנוהו . " הגמרא נותנת דוגמאות למצוות שחשוב להדר בהן . המצווה הראשונה שאותה מזכירה הגמרא היא מצות סוכה שנעשית יחד עם ארבעת המינים . לכן עלינו לנהוג בסוכה בכבוד : להכניס אליה כלים נאים , להציע אותה במצעים מיוחדים , להדליק בה נרות יפים וּ לקשט את דפנותיה בּ פר וֹ ת נאים , בּ פרחים וּ בקש וּ טים - כך מראים אנו עד כמה חביבה עלינו מצווה ז וֹ . יש להימנע מהכנסת כלים שאינם מכו בּ דים לסוכה , כגון סירים , פח אשפה , כלים ריקים או כלים עם שארי וֹ ת אוכל . ( על פי ספר התודעה ) . 2 אילו דוגמאות מביא התלמוד במסכת שבת למצוות שיש להדר בהן ? . 3 א . כיצד עלינו לקיים את מצוות נוי סוכה על פי הקטע שקראתם ? הסבירו מדוע עלינו לנהוג כך . ב . מה אתם נוהגים לעשות בסוכה שבביתכם ? . 4 כתבו שלט המסביר ממה יש להימנע בעת הכניסה לסוכה . היעזר וּ בקטע בעת כתיבתכם ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית