. 1 קראו את הפסוק ואת הקטע מן התלמוד שלפניכם . " בסכת תשבו שבעת ימים " ... ( ויקרא כג , מב ) אמרו רבותינו : תשבו - כעין תדורו . מכאן אמרו : כל שבעת הימים אדם עושה סכתו קבע וביתו עראי . כיצד ? היו לו כלים נאים -מעלן לסכה , מצעות נאות - מעלן לסכה , אוכל ושותה ומטיל בסכה ומשנן בסכה ( ס כּ ה , דף כח ) עראי- לא קבוע . מצע וֹ ת - מצעים . מ שׁנּ ן - לומד . . 2 המשנה והתלמוד נקראים תורה שבעל-פה . הם הועברו בעל-פה , במסורת מדור לדור עד שהוחלט לכתוב אותם על מנת שלא יישכחו עם הזמן . התורה שבעל פה מפרשת את התורה שבכתב ( חמשת חומשי תורה ) שנתנה למשה רבנו בהר סיני , כלומר , מחברי המשנה והתלמוד ( התנאים והאמוראים ) מפרשים ודורשים מילים מהתורה הכתובה . מהי המילה מתוך הפסוק שבחומש ויקרא שאותה פירשו רבותינו בתלמוד ? כיצד פירשו אותה ? . 3 כיצד יהפוך האדם את סוכתו למקום קבוע בשבעת ימי חג הסכות ? התייחסו בתשובתכם לפסוק שבחומש ויקרא , לדברי התלמוד במסכת ס כּ ה וכן למה שנהוג אצלכם בבית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית