יום הכיפורים הוא היום הקדוש ביותר בשנה . הוא מוזכר בח וּ מש ויקרא : " אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא . " ( ויקרא כג , כז ) ביום זה האדם משתדל להיטהר מכל חטאיו לקראת סליחה וכפרה , כמו שכתוב : " כי-ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם , לפני ה' תטהרו . " ( ויקרא טז , ל ) . 1 מהו התאריך בו חל יום הכיפורים על פי לוח השנה העברי הנהוג בימינו ? מנהגי ערב יום הכיפורים ישנם מנהגים שונים שמכינים ומטהרים את האדם לקראת יום הכיפורים : א . כפרות - לוקחים את הכפרה , מסובבים מעל ראש האדם וקוראים : " זה חליפתי , זה תמורתי , זה כפרתי . זה הכסף ( או הדג או התרנגול ) ילך לצדקה ( או למיתה ) ואני אכנס לחיים טובים ארכים ולש ָׁ לום . " חוזרים על הפעולה הזאת שלוש פעמים . כמה מחשובי הפוסקים בכל הזמנים , כגון ר' יוסף קארו ( בעל השולחן ערוך , ( הרמב"ן ואחרים , ראו במנהג ה"כפרות" עם בעלי חיים מעשה פסול , הגורם צער לבעלי-חיים ללא כל הצדקה . כך לדוגמה כתב הרב חיים דוד הלוי : " ולמה צריכים אנו דוקא בערב היום הקדוש , להתאכזר על בעלי-חיים , ללא כל צרך , ולטבח בהם ללא רחמים , בשעה שאנו עומדים לבקש חיים על ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית