. 1 קראו את הטקסט שלפניכם . לפני הארוחה בּ ליל ראש השנה נוהגים לאכול מאכלים המסמלים ברכות לשנה החדשה . מאכלים אלה מכונים " סימנים . " נהוג לאכול מעט מכל מאכל ולברך ברכה הקשורה לטעם המאכל , לצלילי שמו או לתכונה שלו . אחד מן ה"סימנים , " המקובל ברוב קהילות ישראל , הוא תפוח בדבש , ובשעת האכילה אומרים : " יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה . " מקור המנהג הוא בתלמוד , ובמשך הדורות נוספו סימנים שונים בקהילות שונות : אוכלים תמר ומברכים : יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שיתמו אויבינו ושנאינו וכל מבקשי רעתנו . אוכלים רימון ומברכים : יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שנהיה מלאים מצוות כרמון .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית