על מצוות התקיעה בשופר וגם על ראש השנה ויום הכיפורים . 1 שיחה בכיתה היזכרו בקול השופר , ששמעתם בבית הכנסת בימים הנוראים : א . מה הרגשתם בזמן ששמעתם את השופר ? על מה חשבתם באותם רגעים ? ב . איזו אווירה שררה בבית הכנסת בזמן תקיעת השופר ? . 2 קראו את קטע המידע .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית