על תפילות מיוחדות , וגם על דמיון ושוני בין סיפורים חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות . בחודש זה אנו מתכוננים לימים הנוראים , שבהם גוזר הקב"ה את גזר דיננו לשנה הקרובה . בתקופה זו אנו משתדלים לנהוג על פי האמרה : " ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רע הגזרה" ( מת וֹךְ ה פּ י וּ ט : " וּ נתנה תקף - ( " חוזרים בתשובה ומרבים בתפילה ובצדקה , כדרך להרבות זכויות לפני הקב . "ה . 1 קראו את הסיפור .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית