אבינו , אב הרחמן , המרחם , רחם-נא עלינו , ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל , לשמע ללמד וללמד , לשמר ולעשות ולקים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה . והאר עינינו בתורתך , ודבק לבנו במצותיך , ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך , למען לא נבוש , ולא נכלם , ולאנכשל לעולם ועד . . 2 א . כיצד נאמרת הברכה בכיתתכם – ביחד ? בקול ? בלחש ? בשירה ? ב . האם אתם מכירים לחנים שונים לברכה זו ? תוכלו לשיר אותם יחד בכיתה . תוכלו גם להיכנס לפעילות המתוקשבת , להאזין ללחן ולשיר אתו . . 3 א . באילו שמות אנו מכנים את הקב"ה בחלק הראשון של הברכה ? ב . איזה קשר בינינו לבין הקב"ה מבטאים השמות האלו ? ג . מדוע לדעתכם אנו פונים אל הקב"ה בלשון רבים אף שאת הברכה אומר אדם יחיד ? . 4 שיחה בכיתה א . מה אנו מבקשים מהקב"ה בחלק השני של הברכה ? ב . בברכה כתוב : " ותן בלבנו בינה . " מה משמעות המילה בּ ינה ? היעזרו במילה הבאה אחריה בברכה – 'להבין , ' השייכת לאותה משפחה . ג . לשם מה אנחנו מבקשים בינה ? מה אנחנו רוצים להבין ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית