ברכת אהבה רבה 7 אהבה רבה | מן המקורות 7 תחל שנה וברכותיה 11 בזכות צנצנת דבש | דוד כהן | סיפור 11 אלף-בית פותח שערי שמיים | עיבדה : תקווה שריג | סיפור 16 ימים נוראים 19 תקיעת השופר בימים הנוראים | טקסט מידע מקורות יהודיים 19 סימני ראש השנה | טקסט מידע 23 יום הכיפורים | טקסט מידע מקורות יהודיים 24 מסוכות עד שמיני עצרת 27 הישיבה בסוכה | מן התלמוד 28 נוי סוכה | טקסט מידע מקורות יהודיים 29 שמיני עצרת - שמחת תורה | טקסט מידע 30 מפי אל | פיוט 34 שלום חבר 36 י"ב בחשוון ו"תשנ : האירוע שזעזע את המדינה | טקסט מידע 36 " לא "תרצח | טקסט מידע מקורות יהודיים 38 " שלום , "חבר | קטע מידע קצר 40 כיכר רבין | קטע מידע קצר 41 הסברים על צמחים 42 חצב | טקסט מידע 42 למה לחצב יש בצל גדול מאוד ? | קטע מידע 44 מדוע לחצב יש בצל ענק ? | סיפור 45 רקפת | טקסט מידע 46 למה הפרח של הרקפת כפוף ? | קטע מידע 47 מדוע מרכינה הרקפת את ראשה ? | סיפור 48 פרק לשון - פעלים ושמות 50 אם פתאום | לאה נאור | שיר 50 הקשר בין פעלים לשמות עצם 52 זכר ונקבה 53 איילה ועוד איילה : איך סופרים ? 59 כמה איילות | חיה שנהב | שיר 61 צלילים מאתיופ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית