1 לחינוך הממלכתי-דתי מאוד עברית לכיתה ד לחינוך הממלכתי-דתי 1 על-פי תכנית הלימודים המעודכנת ניהול תחום שפות : ד"ר נעמי גורבט ניהול הפיתוח : אודי גביזון ריכוז תהליך הפיתוח : רותי נויגרטן פיתוח וכתיבה : פרופ' רינה בן שחר , אורית אילן , חיה אנקור , ורד גביש , נירה לוין , רונה מינץ , רותי נויגרטן , פזית קוטלר פיתוח והתאמה לחמ"ד : ורד גביש , חיה אנקור , הדר מנחם ייעוץ מדעי : פרופ' רינה בן שחר , ד"ר נעמי גורבט ייעוץ פדגוגי : מירה אואן ז"ל , אודי גביזון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית