פרשנים רבים פירשו את התנ"ך וניסו להבין את המשמעות העמוקה של כל פסוק וכל מילה . אלפי פרשנים יהודים ולא יהודים כתבו תלי תלים של פרשנויות על ספר הספרים . וכשם שאנשים שהמילים הן עיסוקם ניסו להבין את משמעויות הטקסט המקראי – כן עשו ועושים גם ציירים ואנשי האמנות הפלסטית עד היום . אלו מנסים לרדת לעומקם של סיפורי התנ"ך ולפרשם באמצעות יצירות אמנות שנוצרות בהשראת הסיפורים . מלבד האיורים המלווים את חוברת העבודה לכיתה ג והספר המבואר והמאויר , בחרנו לשלב במקומות אחדים יצירות אמנות : משה והסנה הבוער , מעמד הר סיני , המרגלים , מות משה . בהביאנו את היצירות לכיתה אין בכוונתנו ללמד את הילדים שיעור באמנות , אך היינו רוצים לעורר בהם תגובה ליצירה . כדי לעמוד לפחות על חלק מהפרשנות שמביאה יצירת אמנות אין צורך במידע נרחב . די להתבונן ביצירה התבוננות מדוקדקת ולשאול כמה שאלות בסיסיות : כיצד התייחס כל אמן לסיפור ? אילו נקודות בחר להעצים , ואילו להצניע ? מה דעתו על המסופר , ומה הפרשנות האישית שלו ? במהלך החיפוש אחר התשובות מתחילה להיווצר הבנה של יצירת האמנות , ומשמעותה והמסר המופק ממנה מתחילים להתבהר . הכלים להתבו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית