הרחבה למורה : " מות משה : עיבוד של גיליונות נחמה להוראת הנושא" מאת מרלה פרנקל , באתר מקראנט , במדור המאמרים הדידקטיים . בחרנו לעסוק בפרק גם בקריאה צמודה , ובעיקר בהזמנה ליצירה ולדמיון . זהו פרק מסכם במובנים רבים : סיכום חיי משה , פרידה מספר דברים , פרידה מהתורה וגם ... פרידה משנת הלימודים . פרדה ממשה הגענו לסוף ספר דברים , לסוף התורה וגם לסוף חייו של משה . זהו פרק של פרדה : פרדה מתקופת המדבר וגם פרדה ממשה , שנשאר על הר נבו ולא נכנס אל הארץ המבטחת . זאת הארץ ... ושמה לא תעבר ( פסוקים ( א-ד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית