עיקרו של הפרק הוא חוקים חברתיים . טבעי ומתבקש לעשות את ההקבלה העקרונית בין החיים בתקופת המקרא לחיים היום . משום כך מבנה הפרק עוסק ראשית בהיבט העכשווי , ואחר כך בחוקי המקרא . החלק העוסק במקרא מתמקד בהבנת הנקרא ובניסיון להמחיש את החיים החקלאיים . החלקים האחרים מבוססים יותר על דיון . בכל דיון שכזה נדרשת כמובן רגישות , משום שיש לשער כי בכיתה לומדים תלמידים שמצבה הכלכלי של משפחתם קשה , ואולי גם ילדים נכים או ילדים למשפחות שמציאות החיים שלהן מורכבת . . 1 ב . מוצע לעסוק במשחק תפקידים ולמנות את הילדים לוועדה שתפקידה להכריע למי לסייע ... תנו דוגמאות לאנשים בחברה הזקוקים לסיוע . בנימוקי הוועדה תובא בחשבון השאלה המורכבת : לפי דעתכם , מדוע הם זקוקים לסיוע , ומי צריך לסייע להם ? תשובות אפשרויות : מי שאין לו – זו בעיה שלו , המדינה צריכה לעזור , אנשים עשירים יעזרו דרך תרומות או דרך תשלום מסים , שכל אחד יתרום וכדומה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית